Een brief aan Armand.
Armand De Belder.
Voor Armand. Voor Altijd.

Armand,

Deze brief is voor u.

Wij, Michaël en Werner, en het hele team bij 3 Fonteinen willen u bedanken. Want het is een voorrecht om uw schone nalatenschap verder te mogen zetten.

Ja, het is een bloemlezing. Voor u, Armand Debelder. Over wie ge waart en nog steeds zijt. Over wat ge gedaan hebt, voor ons en met ons, en hoe dat nog steeds resoneert met wat we doen. En over hoe ge dat allemaal gedaan hebt.

Dank u voor wie ge waart.

Armand, ge waart ne waarachtig schone mens. Echt en oprecht. Zachtaardig en goedlachs. Een begenadigd verteller, charmant en charismatisch. En steeds met uw hart op de tong.

Een open, verwelkomende persoon. Ge waart er voor iedereen, jong en oud. Iedereen vertoefde zo graag in uw gezelschap. En iedereen zag u zo graag. Een echte man van het volk, zo men zegt. Een sociaal beest, iemand die wou luisteren en vertellen, lachen, en wenen van het lachen. En ervaringen en anekdotes kunnen vertellen aan iedereen die het horen wou; over uw liederlijke leven als opgroeiende ket in en rond Beersel, als zoon van Gaston en Raymonde in en rond — en onder! — het café-restaurant, over Herman Teirlinck, over het steken in de kelder en de stekers uit dienen tijd, en als brouwer van 3 Fonteinen. Het ene verhaal al sappiger dan het andere. En we hebben allemaal trouwens ook wel minstens één schoon of plezant verhaal waar gíj deel van uitmaakt.

We zullen u altijd blijven herinneren als een denker, een piekeraar bijwijlen. Met veel buikgevoel, soms chaotisch in gedachten en ideeën – al was het een artistieke wanorde – en waarbij ge ook twijfelde en met de mensen die ge zelf liefhad ook veel praatte. Maar op het einde van de dag dan wel steeds met een heldere, logische en eenvoudige oplossing komen. Of zoals ge het zelf noemde: gezond boerenverstand. Dat vele denken staat dan weer haaks op de nogal, euh, uitgesproken standvastige lijn die gij gezien hebt en die wij nog steeds scherp zien voor 3 Fonteinen, de lambik en de geuze in het algemeen.

Ge waart ook ne levensgenieter. Welverdiend, want ge zijt ook altijd een noeste werker geweest. Uw grote, stevige handen zijn daar wellicht het mooiste beeld van. Eerst goed hard werken, daarna ook goed profiteren van het leven. Dat nemen ook wij nog elke dag mee.

Dank u voor hoe ge ons hebt gevormd.

Voor velen van ons waart ge als een tweede vader. Hoe ge op een warme en innemende manier om zijt gegaan met ons, waardoor we altijd bij u terechtkonden met onze vragen en onze zorgen, onze verhalen en onze ervaringen.

Maar ook hoe ge onze manier van denken en doen hebt bepaald. Niet alleen in het brouwen en het steken, maar ook in de manier waarmee we mensen bij ons ontvangen, het vele nadenken vooraleer we beslissen, de principiële fijnheid waarmee we nieuwe projecten ontwikkelen, de koppigheid die we in bepaalde langetermijnkeuzes leggen...

Het is ook met een zekere trots dat we mogen zeggen dat mensen — onze vrienden, onze familie, bezoekers en lambikliefhebbers — ook zien wat uw invloed is geweest op ons, en nog steeds is. Maar wij zien dat vooral als een bevestiging van wat gij ons geleerd hebt.

En vaak – als we zelf weer aan het twijfelen zijn – leidt het antwoord op de volgende eenvoudige vraag ons haast als vanzelf naar de oplossing: “Wat zou Armand doen?”

Uw stempel hebt ge voorgoed op 3 Fonteinen gedrukt!

Dank u om ons te blijven inspireren.

Armand, ge waart, zijt en zult altijd een inspiratie blijven voor heel veel mensen. Vroeger, nu en voor altijd. En ook vandaag gebeurt er niets bij 3 Fonteinen zonder dat we dat aftoetsen aan de contouren waarmee gij 3 Fonteinen vorm hebt gegeven. Een lijn en een koppigheid die gij ook hebt meegekregen van de mensen die u hebben begeesterd. We denken daarbij uiteraard ook aan Gaston en aan Herman Teirlinck.

Ge hebt het ooit zo mooi gezegd: “Ge kunt geïnspireerd geraken door bepaalde mensen door wat ze zeggen en doen. Maar wat ge dan zelf met die inspiratie aanvangt, en de vorm die ge aan die inspiratie wilt geven, dat bepaalt ge zelf. Of ge doet er niks mee, dat is ook een keuze.”

Die woorden blijven bij ons hangen. En de hele filosofie van de manier waarop we samenwerken en beslissingen nemen zijn daardoor geïnspireerd.

Één voorbeeld is die fameuze uitspraak die ge zelf van uw derde grootvader Herman Teirlinck hebt geërfd... “ ‘Ja, maar’ is geen antwoord.” Als we het niet eens zijn, zitten we aan tafel tot we tot een oplossing komen; de lijn moet duidelijk getrokken worden, niet half-en-half. Hoe lang dat ook duurt, dat babbelen, we blijven zitten.

Dank u om te blijven geloven in de traditie van de lambik en de geuze.

Het is niet gemakkelijk geweest om in een periode dat de interesse in lambik en geuze op haar absoluut dieptepunt was, het stekersambacht verder te zetten. En wat later dan ook nog eens beginnen te brouwen. Wars tegen de stroom en tegen beter weten in, enkel gesteund door enkele van uw dichtste vrienden, maar ook met alle moeilijkheden vandien. En toch hebt ge verder gedaan, met de passie en het doorzettingsvermogen die u eigen was.

Voor ons blijft ge de grootste bezieler van de traditionele en authentieke waarden van lambik en geuze. En ge hebt daar veel mensen mee begeesterd en verder aangestoken; denken we maar aan de vele 3 Fonteinen fans, lambik- en bierliefhebbers, maar ook een nieuwe generatie brouwers, sommeliers en restaurateurs. Elkeen heeft wel een verhaal over of met u, of geïnspireerd door woorden van u of waar 3 Fonteinen voor staat; de ambacht, de passie en de absolute koppige manier waarop we met lambik bezig zijn.

Dank u voor hoe ge een toekomst aan 3 Fonteinen hebt gegeven.

Het hoeft geen betoog dat 3 Fonteinen vandaag nog bestaat dankzij u.

De manier waarop ge met een hele open kijk de opvolging van Brouwerij 3 Fonteinen naar een volgende generatie hebt verzorgd, blijft exemplarisch. Toen ge in 2010 Michaël hebt aangenomen als uw rechterhand, hebt ge in hem al snel de jongere versie van uzelf gezien: gedreven, gepassioneerd en met een grote liefde voor de ambacht achter ons lambikbier.

Uit het najaar van 2013, wanneer we samen de krijtlijnen van het toekomstplan aan het uittekenen waren – we deden dat op zondagen want dan was het een beetje rustiger – herinneren we ons een mooie ochtend. Onverwacht voor ons, maar wellicht niet zo toevallig – zijt gij gepasseerd en, net voor ge de deur terug achter u toetrok, hebt ge u nog omgekeerd om te zeggen: “Ik zie graag wat er hier aan het gebeuren is.” Wij denken nog vaak terug aan dat moment, met het nodige kippenvel. Dat zal voor altijd in ons geheugen gegrift staan.

Gij zijt de perfecte leermeester geweest: met een zachte leidende hand, streng als het moest, maar met alle respect en steun voor de mensen met wie ge werkte. En steeds vol vertrouwen in die mensen en voor wat komen zou. En dat is waarom ge zoveel waardering blijft afdwingen. De geest van 3 Fonteinen; de waarden en het karakter, het aroma en de smaak; alles wat u zo dierbaar was, kon op geen betere manier worden overgeleverd op de volgende generatie.

En alhoewel we geen familie zijn, zult ge altijd onze pater familias blijven. De vader van een heel team. En dat komt toch ook heel dicht tegen een familie eigenlijk. We zijn trouwens ook heel blij dat enkele brouwerskindjes door u – op gepaste lambikwijze – gedoopt zijn en u ook Opa Geuze kunnen blijven noemen.

Echt waar, 3 Fonteinen is en zal altijd een familiebedrijf blijven. Van veel families, maar wel verenigd door dezelfde waarden. En vroeger hebt ge veel alleen gewerkt, nu is Brouwerij 3 Fonteinen een beweging geworden van allemaal gepassioneerde mensen. En we zien het als een voorrecht om uw project verder op uw leest te mogen schoeien. Denken we daarbij maar aan ons granennetwerk en de Schaarbeekse kriekelaars, of hoe we samenwerken met fruittelers, de vrijheid die we ons geven om te proberen enz.

Armand, daarom zult gij altijd van 3 Fonteinen blijven en 3 Fonteinen zal altijd u blijven.

En zoals gij altijd uw vertelsels en schrijfsels eindigde, zo eindigen wij onze brief op dezelfde mooie manier...

Dank u. Dank u. Dank u.